...

REGULAMIN POBYTU GOŚCI W POKOJACH GOŚCINNYCH „MAGNOLIA”

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

– 1 –

 1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 3. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
  Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia. 
 4. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
  Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
  Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi. 
 5. Trzymanie zwierząt w kwaterze jest niedozwolone.

– 2 –

 1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku. 
 2. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.
 3. W obiekcie zabronione jest:
  – zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa
  – zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody kierownictwa
  – zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę
  – zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
  – palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych (palić można tylko w miejscach wyznaczonych)
  – Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  a) będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających
  b) które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny

– 3 –

 1. Sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez gościa. 
 2. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. 
 3. Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu (huśtawki, trampolinę, pokój zabaw itp.) może być wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów.
 4. Gość korzystając z kuchni zmywa po sobie naczynia i pozostawia w niej porządek.
 5. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu. 
 6. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

– 4 –

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw. 
 2. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju. 
 3. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków w drzwiach

– 5 –

 1. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela. 
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.
 3. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).
  Właściciel obiektu ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych. 
 4. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki. 
 5. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów. 
 6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

Życzymy udanego pobyt

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.